Säkerhetsklass för maskiner

From MakersLink
Jump to navigation Jump to search


Vi har tre säkerhetsklasser för maskiner.


Röd

Maskinen får inte användas. Den kan vara trasig, osäker eller inte färdigbyggd.

Gul

Maskinen kan vara osäker om den används på fel sätt. Den får användas när du blivit visad hur den ska användas. Eller om du känner dig säker på att du kan använda den på ett säkert sätt.

Grön

Maskinen är i stort sett säker. Den får användas av alla medlemmar. Men man måste naturligtvis ändå vara försiktig med den.

Säkerhet

En maskin är osäker om

  • Man riskerar skada sig om man använder den fel.
  • Man riskerar skada andra människor eller föremål om man använder den fel.
  • Man riskerar ta sönder maskinen om man använder den fel.

Om normal försiktighet och sunt förnuft räcker för att använda maskinen är den i stort sett säker.

Skyltar för märkning av maskiner

  • Röd skylt "Fungerar ej"
  • Röd skylt "Ej säker"
  • Röd skylt "Projekt"
  • Gul skylt "Får användas med tillräckliga kunskaper"
  • Grön skylt "Får användas"