Regler för förvaring

From MakersLink
Jump to navigation Jump to search

Här beskrivs de regler som gäller för de förvaringsplatser som finns i lokalen.

System för förvaringsplatser

För att hålla ordning i makerspacet med en ständig mix av nya och gamla projekt så kommer förvaringsplatserna att rotera några gånger per år. Detta görs genom ett system med skyltar beskrivet här.

Alla förvaringsplatser som är del av systemet är markerade med en skylt med plats för ett kort. Kortet är grönt, gult eller rött beroende på status på platsen. Status på en plats kommer att växlas enligt tabellen nedan, växlingarna kommer att ske med 1-3 månaders mellanrum.

Grön

Ställ saker på denna plats, kommer bli gul och sedan röd.

Gul

Ställ inte saker här, ta hem eller flytta saker du förvarar här till en grön plats. Kommer bli röd i nästa steg.

Röd

Saker här är fria för vem som helst att ta, har du saker kvar här som du vill behålla flytta bort dem omedelbart. Innan platsen markeras som grön igen kommer kvarvarande innehåll att slängas.

Planering av rotering

Följande tabell beskriver när olika förvaringsplatser kommer att roteras ett steg. Bokstäverna representerar de olika typerna av förvaringsplatser, för att se kopplingen se tabellen med schemat för förvaringsplatser nedan.

Roteras vid fixarpass Typ av plats
Udda månader E, J, K
Jämna månader A, C, T, L, P
Samtliga månader Ö

Schema för förvaringsplatser

Nedan är en tabell som beskriver hur olika platser kommer att ändra status. Kolumnen för start används bara när systemet startas sedan går det i ordning till sista färgade cellen och sedan till Steg 1. Tomma rutor innebär oplacerad och är för skyltar som inte är kopplade till en fast plats, utan används för att markera ut platser som är problematiska på ett eller annat sätt.

Nuvarande steg markeras med *.

# Beskrivning Start Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Steg 8
A1 Lådor entrén 1 *
A2 Lådor entrén 2 *
A3 Lådor entrén 3 *
A4 Lådor entrén 4 *
A5 Lådor entrén 5 *
A6 Lådor entrén 6 *
A7 Lådor entrén 7 *
A8 Lådor entrén 8 *
B1 Lådor arkivet 1 *
B2 Lådor arkivet 2 *
B3 Lådor arkivet 3 *
B4 Lådor arkivet 4 *
B5 Lådor arkivet 5 *
B6 Lådor arkivet 6 *
E1 Lastpall 1 *
E2 Lastpall 2 *
E3 Lastpall 3 *
E4 Lastpall 4 *
E5 Lastpall 5 *
E6 Lastpall 6 *
J1 Stort skivfack 1 *
J2 Stort skivfack 2 *
J3 Stort skivfack 3 *
J4 Stort skivfack 4 *
K1 Mellan skivfack 1 *
K2 Mellan skivfack 2 *
K3 Mellan skivfack 3 *
K4 Mellan skivfack 4 *
K5 Mellan skivfack 5 *
L1 Litet skivfack 1 *
L2 Litet skivfack 2 *
L3 Litet skivfack 3 *
L4 Litet skivfack 4 *
L5 Litet skivfack 5 *
L6 Litet skivfack 6 *
P1 Pinnkolumn 1 *
P2 Pinnkolumn 2 *
P3 Pinnkolumn 3 *
P4 Pinnkolumn 4 *
S1 Projekt *
U1 Hyllplan 1 hylla 1 *
U2 Hyllplan 2 hylla 1 *
U3 Hyllplan 3 hylla 1 *
U4 Hyllplan 4 hylla 1 *
U5 Hyllplan 5 hylla 1 *
U6 Hyllplan 6 hylla 1 *
U7 Hyllplan 7 hylla 1 *
U8 Hyllplan 8 hylla 1 *
U9 Hyllplan 9 hylla 1 *
V1 Hyllplan 1 hylla 2 *
V2 Hyllplan 2 hylla 2 *
V3 Hyllplan 3 hylla 2 *
V4 Hyllplan 4 hylla 2 *
V5 Hyllplan 5 hylla 2 *
V6 Hyllplan 6 hylla 2 *
V7 Hyllplan 7 hylla 2 *
V8 Hyllplan 8 hylla 2 *
V9 Hyllplan 9 hylla 2 *
W1 Hyllplan 1 hylla 3 *
W2 Hyllplan 2 hylla 3 *
W3 Hyllplan 3 hylla 3 *
W4 Hyllplan 4 hylla 3 *
W5 Hyllplan 5 hylla 3 *
W6 Hyllplan 6 hylla 3 *
W7 Hyllplan 7 hylla 3 *
W8 Hyllplan 8 hylla 3 *
W9 Hyllplan 9 hylla 3 *
X1 Hyllplan 1 hylla 4 *
X2 Hyllplan 2 hylla 4 *
X3 Hyllplan 3 hylla 4 *
X4 Hyllplan 4 hylla 4 *
X5 Hyllplan 5 hylla 4 *
X6 Hyllplan 6 hylla 4 *
X7 Hyllplan 7 hylla 4 *
X8 Hyllplan 8 hylla 4 *
X9 Hyllplan 9 hylla 4 *
Y1 Hyllplan 1 hylla 5 *
Y2 Hyllplan 2 hylla 5 *
Y3 Hyllplan 3 hylla 5 *
Y4 Hyllplan 4 hylla 5 *
Y5 Hyllplan 5 hylla 5 *
Y6 Hyllplan 6 hylla 5 *
Y7 Hyllplan 7 hylla 5 *
Y8 Hyllplan 8 hylla 5 *
Y9 Hyllplan 9 hylla 5 *
Z1 Hyllplan 1 hylla 6 *
Z2 Hyllplan 2 hylla 6 *
Z3 Hyllplan 3 hylla 6 *
Z4 Hyllplan 4 hylla 6 *
Z5 Hyllplan 5 hylla 6 *
Z6 Hyllplan 6 hylla 6 *
Z7 Hyllplan 7 hylla 6 *
Z8 Hyllplan 8 hylla 6 *
Z9 Hyllplan 9 hylla 6 *
Ö1 Upphittat låda 1 *
Ö2 Upphittat låda 2 *
Ö3 Upphittat låda 3 *