Leverantörer

From MakersLink
Jump to navigation Jump to search

Förteckning av möjliga leverantörer av material och hjälp till dina maker-projekt


Material

Stockholm Makersapce Wiki


Formgjutning

Silikonform

Tillverkning

Om man inte vill/kan/hinner tillverka själv. Här kommer några maker-vänliga levrantörer


Elektronik

Motorer & Styrning