Bandsåg Hammer N4400

From MakersLink
Jump to navigation Jump to search


Information
N4400.png
Namn Bandsåg Hammer N4400
ID-nummer ToDo
Länk till manual [1]
Driftinformation Saknar koppling till spånsug, är på gång.
Kontaktpersoner @bobo
Ägandeförhållande Inköpt och ägs av @bobo

Användning av maskin

Bandsåg med keramisk styrning och lutbart bord. Byte av sågblad bör inte utföras av ordinarie medlem.

  1. Använd säkerhetsutrustning
    1. Skyddsglasögon
    2. Hörselskydd
  2. Se till att spånsugen är ansluten och igång
  3. Använd sågen på ett säkert sätt!
Teknisk data
Såghöjd 275 mm
Kapbredd 420 mm
Snittbredd med parallellanhåll 370 mm
Bandsågbladslängd min. 3950 mm
Bandsågbladslängd max. 4000 mm
Bredd på bandsågblad min. 6 mm
Bredd på bandsågblad max. 20 mm
Bandsågbladets hastighet 20 m/min
Löphjulsdiameter 440 mm
Bordets mått 420 x 575 x 950 mm
Bordssvängning vänster 10°
Bordssvängning höger 22,5°