Nybörjarelektronik

From MakersLink
Revision as of 22:41, 30 July 2020 by Kriffe (talk | contribs) (1 revision imported)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Det här är material till en kurs/workshop i nybörjarelektronik. Tanken är att du efter den här genomgången ska känna igen några vanliga komponenter, ska ha provat på att löda samt provat på att koppla in några enkla komponenter som lyser, blinkar, tutar eller rör sig.

Workshop i nybörjarelektronik

Berryclip.jpg

Den här kursen är anpassad för att passa ihop med nybörjarkursen i Programmering med Scratch där du får lära dig att programmera mikrodatorn Raspberry Pi. I den här delen av kursen ska vi sätta ihop ett kort som heter BerryClip som har några lysdioder, motstånd, en buzzer och en tryckknapp. Tanken är sedan att din BerryClip ska sättas i GPIO-porten på din Raspberry Pi som vi sedan programmerar så att kortet blinkar och piper.


Känna igen komponenter

BerryClip-Kit.png

Utvecklingskortet som vi ska bygga har sex lysdioder, åtta motstånd, en buzzer och en tryckknapp. Öppna påsen och titta på komponenterna. Känn på dem och lär dig att känna igen dem. Vi börjar med de stora sakerna, för de är lättast att hitta.

Kretskortet

Kretskortet är en grön platta av glasfiber omkring 4x5 cm stort. Det är borrat några hål i kortet. I de här hålen ska du senare stoppa i de övriga komponenterna och löda fast dem. Det är även tryckt symboler, streck och text på kortet. De visar vilken komponent som ska sitta var, och i ett par fall åt vilket håll den ska vara vänd.

Kretskort kallas ibland för PCB (Printed Circuit Board).

Stiftkontakten

Stiftkontakten är en 4cm lång svart låda med 26 små metallben på. Stiftkontakten är bryggan mellan BerryClippet och din Raspberry Pi. När vi är klara ska vi klämma fast det lilla korten på den lilla datorn.

Buzzern

Buzzern är en 1cm rund svart plastburk med ett litet hål på ena sidan och två små metallpinnar på andra sidan. Buzzern är som en liten högtalare som piper om man ger den ström.

Lysdioderna

Motstånden

Notera att det finns sex likadana motstånd och två som skiljer sig lite från dem. Motstånden är färgmarkerade för att visa hur stort motstånd det är inuti dem.

Sex av dem är på 330 Ohm och de är märkta med orange + orange + brun; det blir 33 * 10 = 330.

Ett är på 1 k Ohm, lilla "k" står för kilo och betyder tusen. Det är märkt brun + svart + röd; 10 * 100 = 1k.

Ett är på 10k Ohm och är märkt med brun + svart + orange; 10 * 1000 = 10k.

ResistorChart.png

Anledningen till att det finns olika motstånd beror på att de används till olika funktion. De sex motstånden på 330 Ohm är till för att begränsa strömstyrkan till var och en av de sex lysdioderna så att de inte får för mycket och brinner upp. En lysdiod


Löda komponenter på ett kort

Video Tutorial (EEVblog, YouTube):

Soldering Tutorial Part 1 - Tools [1]

Soldering Tutorial Part 2 - Soldering [2]

Soldering Tutorial Part 3 - Surface Mount [3]


På svenska (Kjell & Company):

Kom igång med lödning [4]

Koppla komponenter

Tutorial (raspberrypitutorials.yolasite.com):

BerryClip tutorial [5]


Vill du lära dig mer om elektronik? Kolla på pyroelectro.com [6]