Leverantörer

From MakersLink
Revision as of 21:41, 30 July 2020 by Kriffe (talk | contribs) (1 revision imported)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Förteckning av möjliga leverantörer av material och hjälp till dina maker-projekt


Material

Stockholm Makersapce Wiki


Formgjutning

Silikonform

Tillverkning

Om man inte vill/kan/hinner tillverka själv. Här kommer några maker-vänliga levrantörer


Elektronik

Motorer & Styrning