Extrudering

From MakersLink
Revision as of 22:41, 30 July 2020 by Kriffe (talk | contribs) (1 revision imported)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Extruderteknik FFF

Troligtvis vanligaste tekniken för 3D-skrivare som används av hobbyister. Material matas genom ett eller flera varma munstycken och modellen byggs upp lager för lager.

Stödmaterial


Lager

Ett lagers fyllnadsmaterial honeycomb
Banor i Slic3r upp till viss höjd

3D-modellen delas upp i tunna lager med hjälp av ett Slicerverktyg. Varje lager extruderas sedan färdigt innan munstycket höjs och nästa lager påbörjas. Vanligtvis består varje lager av en kontur, en fyllning och eventuella stödmaterial.

Fyllnadsmaterial behöver inte vara massiva utan en fyllnadsgrad specificeras normalt (tex 10%) och så genereras ett mönster med valbar struktur (exempelvis Honeycomb)Stödmaterial

Eftersom modellen byggs upp lager för lager behövs för vissa geometrier någon form av stödmaterial. Det kan genereras med samma material men med en vekare struktur eller med ett annat extruder-huvud som kör ett alternativt material. Strukturen kan variera från rak till en mer optimerad träd-formad struktur beroende på vilken algoritm man använder vid genereringen.

Stödmaterial i samma material behöver brytas bort medan stödmaterial i andra material kan värmas eller lösas upp i lösningsmedel.

Stödmaterial

Bridging

Kortare sträckor som hänger fritt kan klara sig utan stödmaterial om slicer-mjukvaran stödjer bridging. Det innebär att annan matningshastighet används just över gapet för att just skapa en bro. Om dessa inställningar är felaktiga så resulterar det i hängande överlapp eller kollapsade utskrifter.

Inställningar kan testas fram med hjälp av Kalibrerings-geometrier


Legobit i ISO-vy Legobit i behov av bridging


Byggplatta

Vissa 3D-skrivare skapar en byggplatta i plast för att skapa ett bra underlag för utskriften. Detta brukar vara valbart men är bra för framförallt kalla byggplattor.

Extruder

Felsökningstips