Spånsug ÅSS 4000

From MakersLink
Jump to navigation Jump to search


Information
Översikt-innan-flytt.jpg
Namn Spånsug ÅSS 4000
ID-nummer
Länk till manual
Driftinformation I drift
Kontaktpersoner @larlin
Ägandeförhållande Ägs av MakersLink donerad från Sankt Kors

Spånsug ÅSS 4000

Spånsug ÅSS 4000 med seperationsskåp BZ 13

Instruktion

Här följer instruktioner för användning av Spånsugen.

Arbetsbrytare till Spånsug ÅSS 4000 i läge på
Startbrytare till Spånsug ÅSS 4000 i läge från

Start

För att starta spånsugen:

 • Ställ om arbetsbrytaren till läge på.
  • Då kommer ett antal kringdrifter i spånsugen att starta.
  • I detta läget fungerar fjärrstart via luckor och maskinspjäll men sugfläkten kommer inte att starta.

Stopp

För att stoppa spånsugen:

 1. Stäng alla luckor, maskinspjäll och se till att startbrytaren är i läge från.
  • Detta stoppar sugfläkten och startar en del kringdrifter.
  • Vänta tills kringdrifterna stannar av sig själv.
 2. Ställ om arbetsbrytaren till läge av.

Fjärrstart

Efter att arbetsbrytaren är ställd i läge på så går spånsugen att fjärrstarta genom att öppna luckor och maskinspjäll.

Tvingad start via startbrytare

Om fjärrstart via luckor och maskinspjäll av någon anledning inte funkar går det att använda startbrytaren som sitter under styrskåpet bredvid tunnan vid spånsugen. Detta ska normalt inte behövas utan ska endast användas vid behov. Om spånsugen startas på detta sätt säkerställ att brytaren ställs i läge från när behovet inte längre finns.

 • FRÅN = start/stopp styrs via luckor och maskinspjäll.
 • TILL = tvingad start, alltid igång, oavsett luckor och maskinspjäll.

Säckbyten

Om nivån i säcken når 4/5 delar av höjden upp till toppen på tunnan så bör säcken bytas.

För att byta säcken gör följande.

 1. Kontrollera att det finns en tom säck ovanpå styrskåpet till spånsugen, om inte avbryt och införskaffa nya säckar eller skriv i #lokalen att nya säckar behöver införskaffas.
 2. Stoppa spånsugen helt inklusive arbetsbrytaren.
 3. Använd pallyften för att försiktigt trycka upp tunnan mot separatorn.
 4. När det går dra ut de två trä klossarna från under lastpallen.
 5. Sänk ner lastpallen med tunnan så att den går fritt under separatorn.
 6. Dra ut lastpallen med tunnan till en plats där det går att komma åt runt tunnan.
 7. Lyft ur den inre låsringen ur säcken.
 8. Gör rent toppen och försegla säcken med tejp.
 9. Lyft ur den yttre låsringen ur toppen på tunnan.
 10. Lyft försiktigt upp säcken ur tunnan, var extra försiktig när botten på säcken passerar toppen på tunnan.
 11. Lägg tillbaka den yttre låsringen i toppen på tunnan.
 12. Ta en ny säck från ovanpå styrskåpet till spånsugen och stoppa ner i tunnan.
 13. Vik ut toppen på säcken så att det ligger papper runt hela varvet utanför steget i den yttre låsringen.
 14. Lägg i den inre låsringen så att den går ner i steget i den yttre låsringen och låser toppen på säcken.
 15. Rulla tillbaka lastpallen och tunnan under separatorn.
 16. Höj upp lastpallen tills toppen på tunnan ligger mot botten på separatorn.
 17. Fortsätt försiktigt höja lastpallen och rucka på tunnan så att botten på separatorn passar in på toppen av tunnan.
 18. Fortsätt försiktigt höja lastpallen tills träklossarna går in under lastpallen.
 19. Placera in klossarna var noga med att hela klossarna ligger under medarna på lastpallen.
 20. Sänk ner pallyften och dra ur den ur lastpallen.
 21. Kontrollera att tunnan och lastpallen står stabilt.

Säckar

Säckarna som används i spånsugen är 125 liters papperssäckar med plastad insida. T.ex. Tectis papperssäck plast insida 125L.

Har tidigare köpts in för 19.95 kr från bauhaus: https://www.bauhaus.se/papperssack-tectis-125l-plastad-insida.html

Princip för funktion

Spånsugen består av två skåp ett märkt "ÅSS 4000" som står till vänster och ett märkt "BZ 13" som står till höger.

Uppsuget material och luft dras in genom toppen av det högra skåpet. I den övre delen av det skåpet sitter en filtersäck för grovseperation, detta gör att grovt damm och objekt fastnar i filtersäcken. Nedanför säcken i skåpet sitter en materialsluss som separerar delen med undertryck från en transportkanal som är i botten på det högra skåpet. Skåpen är förbundna med två transparenta flexibla rör detta låter luften och finare damm att fortsätta från filtersäcken till det vänstra skåpet. I den övre delen av det vänstra skåpet sitter 3 finfilter för att filtrera bort det fina dammet, efter filtren fortsätter luften ner till den undre delen av det vänstra skåpet där en stora sugfläkten sitter.

Efter att damm och objekt passerat genom slussen och fallit ner i kanalen i botten på det högra skåpet blåses detta ut genom den högra sidan på skåpet in i ett rörsystemet som går ut ur rummet där skåpen står.

Frekvensomriktare ABB ACS 400

Den stora sugfläkten drivs av en motor som är kopplad till en frekvensomriktare ABB ACS 400. Denna styr varvtalet för fläkten och har också hand om en del av logiken för styrningen av varvtalet.

Ändrade parametrar

Vid tester 2017-11-17 så gick varvtalet från frekvensomriktaren upp till 50 Hz, detta gjorde att den totala strömförbrukningen för hela spånsugen översteg 16 A vilket är vad anslutningen var säkrad till. För att förhindra att detta återkommer så ändrades några parametrar i frekvensomriktaren.

Parameter Datum Tidigare värde Nytt värde
Max ström 2017-11-17 36 A 12 A
Frekvens 1 2017-11-17 50 Hz 35 Hz
Frekvens 3 2017-11-17 50 Hz 35 Hz
Max frekvens 2017-11-17 50 Hz 35 Hz

Detta borde säkerställa att frekvensomriktaren aldrig konsumerar mer än 12 A och därmed att hela spånsugen sannolikt inte konsumerar mer än 16 A.


(2017-11-17)

3D-modeller för slang/maskin-adaptrar

Bajonettfattning

Assembled twist-lock adapter 50 mm.png

Adaptrar med bajonettfattning anpassade till olika slangdimensioner finns att hämta på Thingiverse (Dust extractor twist-lock adapter). Skriv ut Twist-lock_adapter.stl och Hose_adapter_50_mm.stl (eller vilken slangdimension som nu önskas) och limma ihop med CA-lim.

Statistik

Säckbyten

Vid följande tillfällen har säcken i spånsugen byts ut.

Datum Vikt (kg)
2019-11-07 12
2019-06-16 19
2019-04-10 21
2018-11-28 26
2018-08-16 21
2018-05-10 21