Programmering i Scratch

From MakersLink
Jump to navigation Jump to search
Scratchlogo.jpg

Den här kursen ger dig grunderna i programmering. Som hjälp använder vi oss av det grafiska programmeringsspråket Scratch.

Scratch

Scratch är namnet på ett visuellt programmeringsspråk som universitetet MIT har tagit fram för att enkelt lära nybörjare att programmera. Verktyget är gratis och du använder din vanliga nätbläddrare (browser) för att styra programmet. Styr bara din bläddrare till https://scratch.mit.edu/ och skapa gratis ett konto så är du igång.

Det går även att ladda ner en fristående version som inte behöver internet uppkopplat för att köra. Den hittar du här: Fristående Scratch

Lektioner