Pelarborrmaskin Peerless PD-16

From MakersLink
Jump to navigation Jump to search


(Ruta med ev akut information)

Se upp!
- Använd skyddsglasögon!
- Kolla att inte hår eller kläder kan fastna!
- Använd ev även hörselskydd!
- Regler för pelarborrmaskin


Byt varvtal
- Fäll upp locket.
- Lossa två mindre låsskruvar, en på var sida.
- Spänn av remmarna, handtag höger sida.
- Flytta remmarna till lämpliga hjul.
- Spänn remmarna igen, handtag höger sida.
- Drag åt låsskruvarna, en på var sida.
- Fäll ner locket.Information
PD-16.JPG
Namn Pelarborrmaskin Peerless PD-16
ID-nummer
Länk till manual
Driftinformation I drift.
Kuggstång behöver repareras.
Kontaktpersoner @johhe
Ägandeförhållande

Pelarborrmaskin Peerless PD-16

Pelarborrmaskin Peerless PD-16.
Motor 400V 1/2 hp trefas.
Chuckfäste Morsekona 2 (MT #2)
Varvtal 210 - 3520 rpm, 12 steg, kilremmar.

Tips vid borrning

Se t.ex. Gör-det-själv-för-nybörjare:

Borra i trä och plast
Borrdjup med tejp (...maskeringstejp går bra!)
Undvika flisning
Försänka skruvar
Borra i metall
Borra i metall med körnare
Borra säkert i glas

Lossa chucken ur morsekonan

  • Dra ner borrchucken tills ett ovalt hål blir synligt ovanför chucken.
  • Rotera chucken tills ett genomgående hål i axeln blir synligt.
  • Trä en kraftig axel genom hålet, helst kilen från svarven "konjagare" (t.ex. skruvmejsel eller insexnyckel).
  • Dra upp borrchucken i överläget, och lite ytterligare. Chucken lossnar. (Håll gärna handen under och fånga upp den!)

Sätt i chucken i morsekonan

  • Se till att konorna är rena.
  • Sätt i chucken så att den nästan "sugs" fast (vrid ev).
  • Kläm fast chucken genom att trycka ner den mot t.ex. en träbit.


Kvar: Hålsåg / Inställning av borrdjup

Länkar

(2016-11-13)