Laserskärare Kim K40 Orange

From MakersLink
Jump to navigation Jump to search


Information
Kimk40orange.jpg
Namn Orange K40 laserskärare "Apelsin"
ID-nummer ID-numret på etiketten
Länk till manual [1]
Driftinformation Provkörd med Lightburn, behöver ans. utsug och lock brytare
Kontaktpersoner Laser på Slack
Ägandeförhållande Donerad av Hovmöller & Co

Introduktion

Lasern "Apelsin" provkörs med Lightburn tillfälligt inkopplad till svetsutsugsnabel, kan betraktas som gul om man kört laser och lär sig Lightburn och håller rätt på att den inte har spärr för locket som de andra har. Med denna laserskärare kan du skära eller gravera material så som plywood och plexiglas. Laserskäraren kan gravera i gråskalor.

Storleken på arbetsytan är större än ca 27,5 x 18,5 cm (med god vilja kan arbetsstycket vara några cm bredare).

Uppdateringar som är gjorda, större yta och styrkort bytt till smoothieboard.


https://www.youtube.com/watch?v=_MojfHjxDUU


https://www.youtube.com/watch?v=AkYlKY86n5I


Före skärning

 1. Se till att det finns vatten i hinken på golvet (för kylning).
 2. Slå på strömmen till datorn
  • Går den inte igång: Kolla att strömbrytaren bakpå, på nätagget, inte är avstängd
  • Går den igång, men det är ingen bild: rucka på hdmi-kabeln bakpå datorn och prova att dra ur den och sätta i den igen (behöver fixas!)
  • Går inte resten av utrustningen igång: det finns en liten ratt på förgreningsdosan som ställer känsligheten - när datorn (master) är på, ska skärm, laser, fläkt bakpå och vattenpump (slave) också gå på
 3. Se till att pumpen till kylningen (på golvet) går igång, annars riskerar lasern att överhettas.
 4. Se till att fläkten till utsuget på baksidan av laserskäraren går igång.
 5. Invänta att datorn startar och starta programmet Lightburn (MoshiDraw).
 6. Se till att knappen märkt Laser switch är så långt ut som möjligt (det innebär att laserstrålen är avstängd, som säkerhet när luckan öppnas, material läggs i maskinen osv.)
 7. Lägg det du vill skära/gravera på skärbädden.
 8. Slå på vippströmbrytaren (märkt ON/OFF) till laserskäraren, kolla att airassist är på.

Lightburn

Titta på lektioner

https://lightburnsoftware.com/pages/tutorials


Under skärning

 1. Tänk på dörren till Heta-arbeten-rummet när du kör laserskäraren. Om stora fläkten är på kan dock dörren stå lite på glänt för att skapa bättre drag. Branddetektorn i rummet reagerar endast på värme, medan de i de yttre utrymmena reagerar på rök.
 2. Koppla in den stora fläkten på väggen i 3-fas-uttaget och starta den när du börjar skära.
 3. Ratten Current regulation styr styrkan på lasern. Här kan det behöva experimenteras lite. Påverkande faktorer:
  • Vilket material används?
  • Ska det skäras eller graveras?
  • Hur många pass kör lasern (en tjockare skiva kan kräva att lasern går i samma spår flera varv, där varje varv går allt djupare i materialet)?
  • Några webbsidor nämner en lämplig max-gräns på 16-18 mA för att laserrörets livslängd inte ska förkortas i onödan.
 4. Vill du prova utan att skära? Se till knappen märkt Laser switch är i avstängt läge (så långt ut som möjligt). Lasern kommer då inte att aktiveras under körning, utan endast motorerna som rör "skärhuvudet".
 5. Vill du skära? Se till att knappen märkt Laser switch är i aktiverat läge (så långt in som möjligt).
 6. Håll locket på laserskäraren stängt under körning. En strömbrytare inaktiverar laserstrålen när locket öppnas.
 7. Starta graveringen/skärningen med knappen Output i Output-fönstret.

Efter skärning

 1. Slå av vippströmbrytaren (märkt ON/OFF) på laserskäraren.
 2. Låt fläkten ventilera ut ev rök i laserskäraren.
 3. Koppla in den stora fläkten på väggen i 3-fas-uttaget, öppna den ena eller bägge luckorna på sidan av "fläktskåpet", sätt på fläkten och låt den gå en stund för att vädra ut. Stäng sedan av den.
 4. Stäng av datorn. Vattenpumpen och fläkten bakpå laserskäraren ska nu automatiskt stängas av (kontrollera att så är fallet).
 5. Behöver lasern rengöras?
 6. Skriv i #maskiner om något strulade med maskinen.
 7. Fyll gärna i maskinloggen som finns vid maskinen, den kan hjälpa andra att hitta bra inställningar för olika material samt se om det är några problem med maskinen.

Material

Se materialkapitlet på Laserskärning.

Förslag på inställningar

Material Tjocklek Skära/gravera Antal pass Hastighet Strömstyrka (current regulation) Tillagd av Kommentar
Kork (t.ex gryt- och glasunderlägg från IKEA) 3mm Gravera 1 50 cm/s 8-10% @tor_selden Hastighet: 50 cm/s är bra.
Biltemas plexiglas 4mm Skära 5 20 mm/s 25 mA @klajo Kanske skulle räckt med 4 varv, men tog 5 för att säkert kommit igenom
Biltemas plexiglas 4mm Skära 1 4 mm/s 25 mA @klajo Kom igenom på ett varv med denna hastighet

Tips, länkar m.m.

Rengöring och service

Punkter att fixa:

 1. Plocka bort och släng skräp runt maskinen
 2. Dammsug runtikring maskinen och i skärområdet
 3. Kalibrera speglar: [2]
 4. Rengör speglar och lins: [3] [4] (t.ex. isopropanol bör funka)
 5. Byt kylvatten
 6. Provkör och kolla att wikin är uppdaterad

Vad kan man skära/gravera? Acrylic Painted metal Delrin Stainless steel (with Thermark) Anodized aluminum Veneer Handicrafts Glass Wood Gum rubber Ceramic Cork Plastics Laser rubber Leather MDF Melamine Micro porous rubber Paper Polyester Stone PC (Polycarbonate)

Vad kan man inte skära/gravera? Polyurethane PUR Polymethylenoxide POM Polyvinyl chloride PVC Polyvinyl butyral PVB Polytetrafluorethylene PTFE Materials containing epoxy or phenolic resins I övrigt samma som K40 http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials

Läs gärna motsvarande info hos Makerspacesthlm om deras motsv. laser: https://wiki.makerspace.se/Redsail_Laser#Godk.C3.A4nda_material