Laserskärare K40

From MakersLink
Jump to navigation Jump to search


Information
{{{Bild}}}
Namn Laserskärare K40 "Blåbär"
ID-nummer ???
Länk till manual Finns det någon?
Driftinformation Nätdel bytt, controller bytt, mjukvara bytt, snart körbar. /Antiloop
Kontaktpersoner @samiam, @tec, @klajo
Ägandeförhållande Utlånad av @mattias

Introduktion

Med denna laserskärare "Blåbär" kan du skära eller gravera material så som plywood och plexiglas. Laserskäraren kan gravera i gråskalor.

Storleken på arbetsytan är ca 27,5 x 18,5 cm (med god vilja kan arbetsstycket vara några cm bredare).

Före skärning

 1. Se till att det finns vatten i hinken på golvet (för kylning).
 2. Slå på strömmen till datorn
  • Går den inte igång: Kolla att strömbrytaren bakpå, på nätagget, inte är avstängd
  • Går den igång, men det är ingen bild: rucka på hdmi-kabeln bakpå datorn och prova att dra ur den och sätta i den igen (behöver fixas!)
  • Går inte resten av utrustningen igång: det finns en liten ratt på förgreningsdosan som ställer känsligheten - när datorn (master) är på, ska skärm, laser, fläkt bakpå och vattenpump (slave) också gå på
 3. Se till att pumpen till kylningen (på golvet) går igång, annars riskerar lasern att överhettas.
 4. Se till att fläkten till utsuget på baksidan av laserskäraren går igång.
 5. Invänta att datorn startar och starta programmet Lightburn (MoshiDraw).
 6. Se till att knappen märkt Laser switch är så långt ut som möjligt (det innebär att laserstrålen är avstängd, som säkerhet när luckan öppnas, material läggs i maskinen osv.)
 7. Lägg det du vill skära/gravera på skärbädden.
 8. Slå på vippströmbrytaren (märkt ON/OFF) till laserskäraren, kolla att airassist är på.

Lightburn

Titta på lektioner https://lightburnsoftware.com/pages/tutorials

Moshidraw

Moshidraw-2016-main.png

Steg 1 - Läs in eller rita bild

Det finns ett par sätt att få in motiv i programmet:

 • Rita med verktygen i vänsterkanten
 • Importera bildfil (programmet stödjer bilder i både raster- och vektorformat)
  • raster: Windows bitmap (BMP), JPEG (JPG, JTF, JFF, JPEG)
  • vektor: DWG, DXF, DST, HP GL plotter (PLT, HGL), Adobe Illustrator 8 (AI), Enhanced Windows Metafile (EMF), Windows Metafile (WMF)

Rasterformaten har funkat bra, men DXF har visat sig vara kinkigt. Det som verkar avgörande är att splines görs om till linjesegment. Om MoshiDraw kraschar med felmeddelandet Access violation at address 0073CCB4 in module 'moshidraw.exe'. Read of adress 00000000. kan det vara det som är problemet.

 • Funkar
  • Adobe Illustrator, exportera som DXF version 99(?) samt .AI version (Illustrator 8)
  • Fusion 360, installera insticksmodulen DXF Spline To Polyline och exportera via Export to DXF (Splines as Polylines) som hittas under Sketch-menyn. Får du felmeddelandet Please activate a sketch before running this command!: se till att välja en sketch och därefter Edit Sketch - det räcker tydligen inte att bara markera den. Conic curve verkar inte kunna importeras, men splines, rektanglar, cirklar och linjer verkar funka fint.
  • Onshape, DXF 2000
 • Funkar inte
  • DXF-export från Inkscape

Placera bilden/bilderna så som du vill ha dem på arbetsytan.

Klicka på ikonen som ser ut som en triangel med ett rött, vertikalt streck i (uppe till höger i verktygsraden), nu ska fönstret Output öppnas.

Steg 2 - Ställ in skärinställningar

Fliken FavoritesOption

Moshidraw-2016-cut.png

Lasern kan arbeta på två sätt:

 • skära, vilket innebär att laserstrålen skär längs med linjerna i bilden; det kan kräva flera varv (pass) för att strålen ska orka igenom materialet
 • gravera, vilket innebär att laserstrålen bränner de svarta områdena i bilden och lämnar de vita opåverkade

De viktigaste inställningarna finns under fliken FavoritesOption till höger i Output-fönstret.

Engrave [mm/s]
Hur fort strålen rör sig vid gravering. Huvudsakligen två faktorer påverkar hur kraftigt lasern bränner vid gravering: strömstyrka (ställs in med en ratt) och hastighet. Experimentera för att hitta vad som passar ditt motiv.
Cut [mm/s]
Hur fort strålen rör sig vid skärning. Ett antal faktorer påverkar hur kraftigt lasern bränner vid skärning: strömstyrka (ställs in med en ratt), hastighet och antalet pass. Experimentera för att hitta vad som passar ditt motiv.
OutputType [Engrave/Outline]
Engrave graverar och Outline skär.
GetOutlineType [GetOutline Only/GetOutline All]
Oklart vad den gör
Versa/Normal
Huruvida bilden spegelvänds eller inte.
Convex/Concave
Huruvida bilden inverteras eller inte (svart blir vitt, och vitt blir svart).

Antalet pass (hur många gånger strålen går i samma spår -- kan behövas för att skära genom vissa material) kan ställas in under fliken NormalOption.

Fliken NormalOption

Moshidraw-2016-NormalOption.png

För att ställa in hur många gånger strålen går i samma spår (antalet pass), se till att Loop är i kryssad och ange antalet varv. Om du även kryssar i WaitForClick kommer lasern att pausa och vänta på ett musklick mellan varje varv. Genom att sätta Loop Times till ett högt värde och klicka med musen för varje varv kan du fortsätta tills lasern skurit genom det du vill skära för att sedan avbryta.

Under skärning

 1. Tänk på dörren till Heta-arbeten-rummet när du kör laserskäraren. Om stora fläkten är på kan dock dörren stå lite på glänt för att skapa bättre drag. Branddetektorn i rummet reagerar endast på värme, medan de i de yttre utrymmena reagerar på rök.
 2. Koppla in den stora fläkten på väggen i 3-fas-uttaget och starta den när du börjar skära.
 3. Ratten Current regulation styr styrkan på lasern. Här kan det behöva experimenteras lite. Påverkande faktorer:
  • Vilket material används?
  • Ska det skäras eller graveras?
  • Hur många pass kör lasern (en tjockare skiva kan kräva att lasern går i samma spår flera varv, där varje varv går allt djupare i materialet)?
  • Några webbsidor nämner en lämplig max-gräns på 16-18 mA för att laserrörets livslängd inte ska förkortas i onödan.
 4. Vill du prova utan att skära? Se till knappen märkt Laser switch är i avstängt läge (så långt ut som möjligt). Lasern kommer då inte att aktiveras under körning, utan endast motorerna som rör "skärhuvudet".
 5. Vill du skära? Se till att knappen märkt Laser switch är i aktiverat läge (så långt in som möjligt).
 6. Håll locket på laserskäraren stängt under körning. En strömbrytare inaktiverar laserstrålen när locket öppnas.
 7. Starta graveringen/skärningen med knappen Output i Output-fönstret.

Efter skärning

 1. Slå av vippströmbrytaren (märkt ON/OFF) på laserskäraren.
 2. Låt fläkten ventilera ut ev rök i laserskäraren.
 3. Koppla in den stora fläkten på väggen i 3-fas-uttaget, öppna den ena eller bägge luckorna på sidan av "fläktskåpet", sätt på fläkten och låt den gå en stund för att vädra ut. Stäng sedan av den.
 4. Stäng av datorn. Vattenpumpen och fläkten bakpå laserskäraren ska nu automatiskt stängas av (kontrollera att så är fallet).
 5. Behöver lasern rengöras?
 6. Skriv i #maskiner om något strulade med maskinen.
 7. Fyll gärna i maskinloggen som finns vid maskinen, den kan hjälpa andra att hitta bra inställningar för olika material samt se om det är några problem med maskinen.

Material

Se materialkapitlet på Laserskärning.

Förslag på inställningar

Material Tjocklek Skära/gravera Antal pass Hastighet Strömstyrka (current regulation) Tillagd av Kommentar
Kork (t.ex gryt- och glasunderlägg från IKEA) 3mm Gravera 1 50 cm/s 8-10% @tor_selden Hastighet: 50 cm/s är bra.
Biltemas plexiglas 4mm Skära 5 20 mm/s 25 mA @klajo Kanske skulle räckt med 4 varv, men tog 5 för att säkert kommit igenom
Biltemas plexiglas 4mm Skära 1 4 mm/s 25 mA @klajo Kom igenom på ett varv med denna hastighet

Tips, länkar m.m.

Rengöring och service

Punkter att fixa:

 1. Plocka bort och släng skräp runt maskinen
 2. Dammsug runtikring maskinen och i skärområdet
 3. Kalibrera speglar: [1]
 4. Rengör speglar och lins: [2] [3] (t.ex. isopropanol bör funka)
 5. Byt kylvatten
 6. Provkör och kolla att wikin är uppdaterad