Laserskärare BSL

From MakersLink
Jump to navigation Jump to search


Information
BSL2020.jpg
Namn BSL, Trotec professional 8005-C200, Laser även TP1313

CO2, 665nm, 200-260W spec ny, 126W uppmätt 50% nätdel, just nu går bägge så det är mer Synrad evolution 200 57-2, född Sept 2003, Vikt 1200Kg, B:2829mm, D:2197mm Höjd:1293mm, S/N PRO064 Yta 1500x1250mm, 50 my upplösning. Dubbla Z formade CO2 lasrar med combiner optik RF exciterad, 2x600W 40.7Mhz sändare.

Instruktioner och Manualer

Bildgalleri [1]

Service manual Trotec 8003 C100, mindre version av lasern men liknande. [2]

Service manual Speedy 1500, samma storlek som 8005 C200 men modernare. [3]

Manual Job Control. Vi kör nu ver. 6.4.5 [4]

Synrad evolution 200 Operators Manual [5]

Trotec handbook for engravers [6]

TP1313 information [7]

Support: Logimark, Andreas Winges har varit till stor hjälp vid renoveringen, stort Tack för detta.

ID-nummer 177

lite mindre version

Länk till manual [8]
Driftinformation Fungerande.
Kontaktpersoner OLi, Larlin, Junior
Ägandeförhållande Donerad av Makersnkpg reservdelar sponsrad av Vibrationsteknik AB, support av Logimark

Mjukvara Trotec Job Control + Printerdriver. Manual JC. http://wiki.makerslink.se/images/6/64/JCman.pdf

Vad kan man skära/gravera? Acrylic Painted metal Delrin Stainless steel (with Thermark) Anodized aluminum Veneer Handicrafts Glass Wood Gum rubber Ceramic Cork Plastics Laser rubber Leather MDF Melamine Micro porous rubber Paper Polyester Stone PC (Polycarbonate)

Vad kan man inte skära/gravera? Polyurethane PUR Polymethylenoxide POM Polyvinyl chloride PVC Polyvinyl butyral PVB Polytetrafluorethylene PTFE Materials containing epoxy or phenolic resins I övrigt samma som K40 http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials

Trotec Professional 8005-C200

Exempel1 kartong
Exempel2 björk
Exempel3 äpple
Exempel 2019
Kylaren
Värmeväxlare

Uppdateringar på BSL

 • BSL har en ny huvudbrytare då spolen i den tidigare brann upp. Den är bytts mot en 25A 3-fas kontaktor så nu finns bara nyckel brytaren och nödstopp, ingen extra brytare.
 • Großer gruseliger Laser GgL (byggd i Österrike)
 • Kylsystem (Värmeväxlare samt aktiv kylare) är kopplade via laserna och ska därför gå igång samtidigt som lasern startas och stängas av när lasern stängs av.
 • Ny dator anskaffad till BSL som är både snabbare och smidigare att använda.
 • Nytt ventilationssytem kopplat med ett stängbart spjäll kopplat i anslutning till lasern. Spjället ska alltid vara i öppet läge (lodrätt) när lasern används. Ventilation slås på via en brytare på väggen bakom lasern (bredvid kylsystemet).

Starta BSL

1. Starta ventilationsfläkten på brytaren på väggen bakom lasern.

2. Kolla så spjället till BSL ventilationen är i öppet läge (lodrätt)

3. Vrid om nyckeln på lasern, kolla att ev. nödstopp inte är nedtryckt. Vid start av BSL ska följande saker ske:

 • Varmeväxlaren ska gå igång och visar temp på vattnet efter några sekunder.
 • kylaggregatet går igång och larmar(piper) vid uppstart men ska upphöra efter ca 30 sek.
 • Lasern homar och placerar laserhuvudet i botre vänstra hörnet och piper till en gång.
 • Kompressorn går igång

Stoppa BSL

 1. Se till att lasern stoppats (d.v.s inte är mitt i ett jobb), vrid om nyckeln och kolla så kylaren, värmeväxlaren samt kompressorn stängs av
 2. Slå av utsugsfläkt på switchen på väggen bakom lasern.

Mjukvara

Lasern är inlagd i datorn som en vanlig skrivare. Man kan därför "skriva ut" jobb med ex Inkscape, PDF läsare, webbläsare eller annat som kan skicka jobb till skrivare. Nedan kommer två alternativ att beskrivas som fungerar bra om man följer alla instruktioner noga. Vid problem läs under #Viktig information

Trotec Job Control

 1. När Job control öppnats och BSL är påslagen enligt #Starta BSL. Tryck på Connect uppe till vänster i Trotec programmet (Job control), varpå en koppling upprättas med lasern och ett pip ska höras när detta är gjort.
 2. Dubbelklicka på det jobb som ska köras från jobbmenyn (Bör finnas på vänster sida). Jobbet läggs till på arbetsytan längst upp till vänster.
 3. Placera jobbet i job control så det matcher arbetsstyckets position i lasern.
 4. Slå på wysiwyg för att försäkra att jobbet verkligen är det jobb du ämnar lasra.
 5. Dubbelkolla så lämpligt material är valt i listan annars så ställ in för det material du tänker lasra.
 6. Starta laserjobb, dvs tryck på "Play" triangeln och sedan på "ok" om en varning om exhaust dyker upp.

Inkscape

 1. Vid skapande av jobb se till så jobbet uppfyller följande kriterier: Skärning ska vara linjer av typen "path" med storlek 0.001pt och stroke färg RGB 255,0,0 utan någon fill. Gravering ska vara RGB 0,0,0 utan stroke.
 2. Jobb som ska skäras kommer inte synas i Inkscape pga av de tunna linjerna. För att se konturen kan man välja "View" -> "Display mode" -> "Outline"
 3. Spara ev. jobb som ska exporteras för laser utskrift. Detta rekomenderas starkt då programmet krashar och allt osparat går förlorat om något går fel.
 4. Notera arbetsdokumentets storlek (kan ses på i Custom size på "File" -> "Document properties" width/height och se till att units är inställt på mm) in och gå till "Extensions" -> "Export" -> "Win32 Vector Print"
 5. Skriv in arbetsstykets storlek som tidigare noterats i det skrivarfönster (width/height) som öppnats. Välj material för laserjobb och tryck ok för att gå vidare. Varning! om något fel görs här och man trycker på "Cancel" krashar programmet och Inkscape och ev. icke sparat jobb går förlorat.
 6. En popup dyker upp med ett jobbnummer assignat till ditt jobb. Skriv in ett unikt och beskrivande namn på ditt jobb och clicka ok. Varning! om något fel görs även här och man trycker på "Cancel" krashar programmet och Inkscape och ev. icke sparat jobb går förlorat.
 7. Trotec programmet öppnas och ditt jobb bör återfinnas i jobblistan. Följ instruktionerna för hantering av jobb under #Trotec Job Control.


PDF print

 1. Skapa en pdf, läs in den i Firefox tryck på print.
 2. En popup dyker upp, ge printjobbet ett namn.
 3. Trotec programmet öppnas och ditt jobb bör återfinnas i jobblistan. Följ instruktionerna för hantering av jobb under #Trotec Job Control.

Viktig information

 • Kylsystemet består av två separata delar där ena är värmeväxlaren (se bild värmeväxlare) som pumpar vatten från en tank i värmeväxlaren till lasern. Detta är ett slutet system och vattnet återvinns och pumpas tillbaka. Den andra delen av systemet består av en aktiv kylare som står på värmeväxlaren (se bild kylaren) och har ett eget slutet system där kyler och pumpar kallvatten till värmeväxlaren. Kolla alltid så det finns vatten i bägge kylsystemen (d.v.s både kylaren och värmeväxlaren) där kylaren ska ha ca 5l (kan ses i ett glasrör på framsidan) och värmeväxlaren ska ha ca 100l (som kan ses i ett glasrör nertill på sidan av värmeväxlaren).
 • Om BSL är på även om den inte kör så skall även kylpumpen vara på och om du stänger av kylpumpen så stäng av BSL,
 • BSL stänger ner sig om den inte får kylning och då hänger sig PC mjukvaran om den är connectad.
 • När ett jobb skickas till lasern läggs den i windows utskriftskö. Om ett jobb avbryts eller inte kan exporteras till Job Control kommer ett erreor på den utskriften ske och all annan "utskrift" till lasern kommer stoppas tills det jobbet tagits bort från kön.
 • Tempen på kylvattnet till BSL ska hållas under 28 grader (temperatur kan ses på värmeväxlaren). Vid för hög temperatur på kylvattnet försvagas lasern avsevärt tills den till slut slutar att fungera

Uppdatera gärna ovan efter erfarenhet.

Länkar med tips

https://www.troteclaser.com/en/knowledge/tips-for-laser-users/photo-laser-engraving/

https://www.troteclaser.com/en/knowledge/tips-for-laser-users/laser-parameter-basics-settings/

Historik

BSL eller som Hen föredrar när man kommer från Österrike Großer gruseliger Laser GgL har nyligen passerat en nära döden upplevelse. Kylsystemet var smutsigt med filspån på magneter i flödesvakter vilket skapade 2 demonteringar och rengöring. Björnfilter är nu monterade, använd bara vattenslang enl. instruktion, inga hinkar tillåtna. Sedan startade den inte men efter en del strul så kom jag fram till att man kan pilla med en parameter i mjukvaran som kan behöva höjas när rören blir äldre och då hoppade den igång, med bägge rören för 1:a gången håller tummarna. Vi behöver kalibrera om materialinställningarna efter den nya effekten.

BSL flyttad. Byte av lins, den som satt i var svart ABS adaptern hade smält, nu är det 2 svarvade planbrickor som håller linsen men 4 plastbitar för centrering. Det behövs en bricka till 20mm hål 28mm YD. Byte av raster klart till aluminium, extern airassist provkörd, funkar. 180907 så hade vi 50 timmar effektiv lasertid sedan vi började köra här. Tidigare, skitig slutoptik gjorde att linsen blev varm, adaptern smälte och linsen trillade ner. Bytt till ny lins senaste montaget pekar på en fokuspunkt lite mer än 10mm under nozzeln det skall i teorin ligga 50% in i materialet vid skärning.

Jag har lagt en distanshylsa i hurtsen som kan användas för att justera fokus. den är 6-8mm (10mm).

Försiktig provdrift, lite ålderskrämpor märks ibland, kör gärna inte mer än 1-2 timmar lasring, IRL verkar kylning nu räcka till 3-4 timmar skärning 50% pådrag, ca 1kW kylning nu, kolla temp på vattnet ta med och häll i is för längre jobb. Fyll ev. på vatten i pumpen vid start efter någon tids uppehåll då den inte suger själv. Håll koll på läckage, använd sunt förnuft!

Håll temp på kylvatten under 28 DEG C.

Slå på pc, plugga i 3-fas slå på maskin 2-3 knappar, nyckelbrytare, Nödstopp. Slå på/koppla in utsug, kylning, airassist kompressor på golvet framför maskinen. Välj ett program, Coreldraw, ACAD och andra verktyg av samma årgång ca Win7 eller äldre med Gimp, Inkscape spara ev. som pdf, SVN, rita, visa vad du vill. Röd färg skär anv. tunnaste linjen i mjukvaran, svart etsar. Tryck på print med lasern installerad som printer via serieport/USB.

I inkscape kräver vissa filer att man gör "extensions export vector" för att det skall funka annars är filen tom.

När man får upp popupen för att fylla i jobbnamn i Trotec printerdrivern så är det ett steg på vägen. Om den inte kommer upp så kan färg, tjocklek eller något annat som att man är utanför "ramen" vara fel.

Just nu verkar det gå bättre om man öppnar filen i Firefox och printar från den eller direkt från Inkscape, utveckling pågår. Öppna Trotec Job Control, tryck på connect ikonen, välj print job i listan jogga lasern till ett bra ställe, lägg material där, kolla val av material i menyn tv. flytta print jobb dit där krysset för lasern är i mjukvaran, tryck print och se världen gå upp i lågor .-) Avsluta med att fylla på i vattenlåsen i omklädningsrummet då du dragit ur dom med fläkten och det luktar apa. Jag har en tanke om det med en tryckutjämning som det skall vara så det kan fixa sig med tiden. Alternativt enligt smart förslag från Jens, öppna ytterdörren på glänt innan fläkten startas. Rulla ihop snabeln och häng upp den, plugga ur vattnet och häng i tunnan så läckagerisk minimeras, slå av alla prylar.

Dessutom, ställ in fokus 63.5mm under linsen, kolla temp i vattenbaljan, när den når 30 grader sänker en hink vattentempen någon grad optimalt är 22-25 DEG C. Kolla materialprofil i Trotec Job Control. Kolla effekt% för respektive etsa/skära. Mycke nöje!

Airassist är nu kopplad direkt i skärhuvud slå av kompessor om luft inte önskas.

Följande filformat tips enl. Kim: Inventor DXF2004ACAD, 0.0254 RGB röd 255,0,0 Importera i CorelDraw X6 o printa Tips, Larlin: Från Inkscape till Jobcontrol använd extensions->export->win32Vector print

Generiskt, 0.001 pts stroke röd RGB 255,0,0 SVG 1.1 Röd skär, Svart etsar som sagt.

Egenheter: När den inte homar vid boot eller står och flyttar lite på åket och piper ynkligt, kolla så kabelkrokodilen inte trillat ner från åket och kommer i kläm (nere i vänstra hörnet), slå av, ruska lite försiktigt på åket lyft tillbaka kabel på styrningen och starta om. Det har mest inträffat vid flytt av maskinen. En gång har det varit glapp i kablaget till enkodern längst bak till vänster, den är utbytt och har lite anpassat kablage som kan behöva massage. Kåporna på höger sida har övervakning med magneter så de kan behöva klappas för att de skall indikera att dörrarna är stängda om de varit öppna.

Kvarstår: Utsug, nu rökfylls heta rummet lite, hål i väggen är gjorda. Kylning, vi har lånat en kyl av Stockholm makerspace, de har en lika laser i sin sinterprinter med kyl som dom inte kör (cirkpump och värmeväxlare). Mjukvara, CorelDraw är en bristvara, ev. skall man kunna köra Inkscape och det verkar gå bra. Så kortast väg, rita eller importera fil i Inkscape, printa till JobControl, välj allt export 32 enl. ovan, välj material, effekt och tryck på "Play".

Läs gärna motsvarande info hos Makerspacesthlm om deras motsv. laser: https://wiki.makerspace.se/Redsail_Laser#Godk.C3.A4nda_material

Då man tänkt att skära plywood så bör man undvika WBP-limmade plywood skivor då de har en tendens att brinna mer än icke-WBP-limmade skivor. Grundregeln är att att plywood som är tänkt för utomhusbruk är WBP-limmad,använd inomhus plywood istället. Vart köper jag plywood som brinner och är svår att skära igenom? -På bauhaus! Vart köper jag plywood som inte brinner och är lätt att skära igenom? -På K-rauta! Vart köper jag plywood som är rak? -Den som ändå visste!

Arbetsbord

Nuvarande arbetsbord består av ett antal delar staplade på varandra. Får vi maskinen i övrigt att fungera bra vore ett bättre bord bra. Nedan följer inspirations bilder från lasern som står i Stockholms Makerspace.