CNC-fräs Big-CNC

From MakersLink
Jump to navigation Jump to search


Information
Big cnc.jpeg
Namn Big-CNC
ID-nummer ?
Länk till manual kommer sen
Driftinformation Remmar bytta, kalibrerad testad o justerad, spindel bytt
Kontaktpersoner @juaspo
Ägandeförhållande Utlånad av @mattias

Bokningslistan (verkar inte användas för närvarande)

Spindeln brann och ny har kommit 1.5kW vattenkyld, (så fort den är monterad och provkörd), är provkörd ett par timmar, behöver 6mm slang tex Biltema 2x10m och ev. störningar fixade så är det körbart samt Modbus styrningen. Vattenkylningen är ca 150W max så det blir inte så speciellt varmt. Remmarna är bytta, provkörd och kalibrering är gjord för det och testad. Följ beskrivningen nedan, Octoprint är bytt till bCNC på en PC med Ubuntu Mate och standard login. Det finns även en trådlös numpad att jogga med. Junior har fixat styrning av varvtal på spindel och av/på från mjukvaran och justerat smoothie ihop med bCNC så det funkar nu. Toppen! /Antiloopen

-uppdaterad av Junior Asante, Antiloop

Easel uppdateras ständigt och vissa saker i denna instruktion kan mao vara ändrade. Kom gärna med synpunkter på instruktionen och på innehållet. Easel kan inte konfigureras för en så stor fräsyta som fräsen har av någon anledning så lösningen är ev. att göra ritningen tex. i Inkscape eller något som exporterar svg och med en konverterare, en slags slicer tex. Pycam skapa GCode fil som bCNC kan läsa och styra smoothieware controllern med...... det finns även simulatorer där man kan se om den gör det man vill innan man kör på riktigt. /Antiloopen

PyCAM: http://pycam.sourceforge.net/ CAMotics 1.0.6: http://camotics.org/


Instruktionen kan komma att uppdateras med alternativa sätt att köra maskinen. T.ex via andra mjukvaror.

Inledning

Big CNC är en CNC-maskin med en arbetsyta på hela 275x125cm och som kommer med Smoothieboard kort som är anslutet till en PC med bCNC (bytt från Raspberry Pi dator. Denna dator använder Octoprint mjukvara för att kommunicera med smoothie kortet och kan nås via 10.0.0.103). Smothieware på Smothieboardet nås via 10.0.0.42 när nätverket är ipluggat normalt sitter det i PC'n med Ubuntu Mate då den inte gillar wifi.

Komma igång

Starta bCNC i admin läge, högerklicka på bCNC ikonen och välj "open as admin".

För att starta ett fräsjobb måste man först gå in på bCNC interface för fräsen och "Connecta" till fräsen om detta inte görs automatiskt. När en anslutning till fräsen är upprättad kan man kontrollera fräsen i alla dess led och även se live feed från webkameran om den är ansluten. Innan man påbörjar något måste man nollställa fräsen genom homing. För att göra detta så går man till "Terminal" fliken. I terminalfönstret kan man se all kommunikation som sker mellan fräsen och Raspberryn. I textrutan under terminalfönstret skriver man in commandot "$H" för homing och maskinen borde då börja röra sig mot det nedersta vänstra hörnet (sett från kontrollboxen) som är definerat som kordinat X0 Y0. Notera dock att maskinen enbart homear X och Y-led och nollställer Z-led på den höjd den är på när man homear. Efter att maskinen stannat i hörnet är det främst två saker man måste kontrollera innan man fortsätter. 1. Kolla så maskinen är rak i X-led. Det kan hända att X-leds rälen hamnar i osynk och det kan skilja väldigt mycket mellan vart dom olika Y-motorerna står. Skulle de stå osynk så går man in på fliken "Control" på octoprint och trycker på knappen "Motors off". Detta gör att maskinen "släpper" på motorerna och man kan nu justera X-leds-rälen så de står helt vinkelrät mot Y-leds-rälen, görs lättast genom att flytta den så båda endstopsen tar i. Efter detta måste homing-steget upprepas. 2. Efter homing ska maskinen ha flyttat sig ca 3mm från endstopsen för att inte utlösa alarm. Har detta inte skett och maskinen homear och stannar nere i hörnet utan att dra sig tillbaka så kan man skriva in kommandot "$X" och sedan "$H" för homing. Dessa steg måste upprepas tills maskinen drar sig tillbaka ca 3mm efter homing i hörnet för att kunna användas. Kommer man förbi dessa steg så är man på god väg att kunna fräsa men först måste fräsinstruktioner laddas upp. För att fräsa något måste en ".gcode" fil av fräsjobbet laddas upp till octoprinten och detta kan enbart göras om man är inloggad. Man kan logga in genom att klicka på knappen för inloggning längst upp till höger. När väl gkoden är uppladdad och maskinen kopplad och nollställd så kan man ladda in sitt jobb i för fräsning genom att trycka på "load" knappen. Innan man sätter igång fräsning måste man se till så Z-led är ställd så det precis är i höjd med arbetsstycket. Sedan måste man slå på spindeln, som i skrivande stund måste ske manuelt. Därefter är det bara att trycka på "print" och förhoppningsvis så påbörjar maskinen fräsningen utan några problem.

Endstopp

Denna fräs är utrustad med endstops i både max och min-läge för både X- och Y-led. Z-led saknar helt endstops och kan därför köras utanför gränsvärden. Skulle något endstop utlösas så kommer maskinen att stanna och larm kommer att utlösas. Ev. jobb kommer då att avbrytas och kan inte upptas från den positionen. Om detta har skett har något gått väldigt fel och felet måste åtgärdas. För att återställa ett larm måste kommandot "$X" skickas och när ett ok meddelande återfås måste maskinen på nytt nollställas genom kommandot "$H". Så länge arbtesstycket inte flyttats så ska det vara möjligt att köra om samma program och få samma fräsresultat så länge man vidtar nödvändiga åtgärder för att inte få fler alarmutlösningar.

Easel

Skapa en ritning

I Easel kan man importera .svg-filer som man ritat eller laddat ned. Man kan också rita enklare geometriska figurer.

För att få skalan i mm klicka på den lilla rutan längst ned i huvudfönstret.

Easel har även ett ständigt växande antal “appar” för olika specifika saker.

När du har din ritning klar, så börja med att klicka in i menyn Materials. Där ställer du in storleken på sin arbetsyta, tjockleken på ditt material (använd digitalt skjutmått) och hastigheter. Det finns ett antal förinställda ”recept” för olika material. Finns inte det du vill ha får du titta nedan i de rekommendera inställningarna, eller fråga någon. Det finns även en maskinlogg vid maskinen där man kan kolla om någon annan kört något liknande tidigare. Kontrollera att allt är rätt innan du går tillbaka till huvudfönstret.

Klicka på menyn Machine och välj diametern på det frässtål du använder. Om du inte vet, mät det som sitter i eller fråga någon. ⅛” är det vanligaste vi använder (c:a 3.2mm)

Klicka på de olika beståndsdelarna i ritningen och ange vilket djup du vill fräsa. Väljer du samma djup som materialets tjocklek får du en kryssruta med val om ”tabs”. Tabs är små klackar som fräsen lämnar kvar på materialet så att biten man fräst ut inte ska flyga iväg.

Det går att klicka och dra tabsen (de är röda i ritningen), om de inte automatiskt hamnar på bra plats

Du kan välja ”Fill”, vilket betyder att fräsen fräser hela ytan. ”Outline” betyder att fräsen skär längs linjen. Det går att välja att fräsa på utsidan, insidan eller mitt på linjen.

Till höger ser du en förhandsgranskning av hur en jobb kommer att bli. Röda ytor är sådana som Easel anser sig inte kunna fräsa. Oftast beror det på att det är en detalj som är så liten att aktuellt frässtål inte ”kommer åt”. Du då antingen välja att använda ett mindre frässtål, eller göra din design större. Väljer du att fräsa ändå kommer de röda delarna skippas. Håll nere shift när och klicka och dra i förhandsgranskningen för att flytta på den.

För att kontrollera i detalj hur fräsen kommer att fräsa (tool path), så klickar du på knappen ”Show toolpaths” i övre högre hörnet. Då visas banan som frässtålet kommer att ta. Kontrollera att inga detaljer saknas. Det går att klicka i ”Hide material” för att lättare se. Ett blått spår innebär att fräsen kommer att skära i materialet. Ett rött spår innebär att frässtålet kommer att förflyttas i luften, utan att fräsa.

Fräsordning

Ordningen som olika delar fräses beror på vilken lagerordning de har. Oftast är det önskvärt att fräsa ytterkanten av sitt jobb sist. För att ändra lagerordning, markera aktuell del och välj i Edit-menyn “Send to back”. Då bör den delen fräsas sist.

Materialet på arbetsytan

I fräsen finns en så kallad waste board/offerskiva som bottenplatta. Om du vill fräsa igenom ditt arbetsstycke vill vi att du lägger en extra offerskiva ovanpå bottenplattan för förlänga livslängden på den.

Fäst ditt material genom att skruva det direkt i wasteboarden. Det finns olika längder på skruvar för olika tjocklekar på material.

Sänk ned Z-axeln till nära ytan av ditt material. På slutet stega med 0.1 mm och håll ett vanligt papper mellan frässtålet och materialet. Sänk ned frässtålet tills dess att pappret fastnar.

Använd dammsugare eller motsvarande under tiden du kör och håll rent så att spån inte hamnar i luften och dina lungor.

Säkerhet

Fräsen är försedd med ett nödstopp. Nödstoppet aktiveras genom att trycka in den röda knappen. Då kommer strömen till fräsen att brytas fräsen samt spindeln stannar. I och med att strömmen bryts så tappar fräsen även sin position och måste således återställas med homing.

Om du behövt lösa ut nödstoppet är det säkrast att avbryta fräsningen i datorn innan du slår på strömmen igen. Datorn pausar inte automatiskt utan kommer att fortsätta en bit längre fram i fräsprogrammet.

 1. Vrid nödstoppet för att återställa det
 2. Börja om på ny kula. Så länge materialet inte är flyttat borde det gå att starta om fräsningen och därmed rädda sitt arbete. Alternativt så börja om med nytt material.

För din egen säkerhet är det bra att använda skyddsglasögon och hörselskydd.

Instrumentlogg

Vid maskinen finns en instrumentlogg. Fyll i den när du använder maskinen så vet vi hur mycket vi kör och så kan vi lära oss av varandras erfarenheter!

Felrapportering

Rapportera alla fel på maskinen eller om något saknas eller så. Antingen någon i lokalen, eller maskinansvarig.

Städning

Det är viktigt att hålla rent vid maskinen för att hålla hög driftsäkerhet och eftersom maskinen är utlånad till oss av en medlem (Mattias Wingstedt).

När du fräst klart:

 • Dammsug bort damm och sågspån från rälsen, arbetsytan och däromkring.
 • Använd pensel för att rengöra räls och spindle.
 • Torka med microfiberduk

Happy carving! :)

Feeds and speeds

Material Frässtål mm/min mm/pass spindlehastighet (%)
MDF ⅛” single flute 1000-1500  1.6 100
Plywood ⅛” single flute 500-800  1.0 100
Svartvit plast (Tor)  
Plexiglas (Cast acrylic, Perspex) ⅛” single flute standard  standard 100

Bra Kommandon

Kommando Namn Beskrivning
M119 Endstop status Visar status på endstops
$H Homing Ställer maskinen i position 0.0 och nollställer den
$X Återställ Återställer maskinen efter larm
M999 Återställ Återställer maskinen efter larm

Bokning

Inget bokningsystem används för närvarande. First come, first served. Kommunicera gärna din bokning på föreningens Slack-kanal #maskiner


Bokning av X-carven är inget krav, men möjligheten finns. Vill du boka X-carven för arbete kan du skriva upp dig på Bokningslistan

OBS! För att undvika krockar mellan bokningar och "drop-in", så är det viktigt att kommunicera sin bokning på föreningens slack-kanal #maskiner

Utrustning

Frässtål

Inventables 1/8" [1]

Diverse 2-6mm

Övrigt

Digitalt skjutmått

En uppsättning ER11 collets

1/16" och 1/4" collets

Dammsugare och asksug (som spånfilter)

Material

Material som går att köra framgår av Easel. För mer konkreta exempel se nedan.

Material som vi testat och som funkar

[2]Perspex akrylplast

Material som vi testat och som INTE funkar

Biltemas "plexiglas"

Att kontrollera om fräsen inte beter sig som den ska

 • remmar spända
 • hjul med excentriska muttrar vare sig för lösa eller för hårda
 • motorn får tillräckligt med kräm
 • remmen löper bra på hjulet som sitter på x-motorn
 • hjulet på x-axeln inte lossnat
 • ev brus från fräsmotorn
 • frässtålet fortfarande skarpt
 • axlarna fortfarande är vinkelräta

Vad kan jag göra med den här maskinen?

På Inventables projektsida finns exempel på vad du kan tillverka med fräsen.

Fräsen klarar av trä och plaster.

Länkar

Hur man byter ut collets

En guide på frässtål

Getting PCBs from KiCad to X-Carve

Använd X-Carve:n med Autodesk Fusion 360

Firmware

Senaste inställningarna i config filen på smoothieboarden

https://github.com/vlachoudis/bCNC/wiki

https://www.youtube.com/watch?v=9Qz3VK0M1Rg