Säkerhetsgenomgång med nyckelvärdar

Från MakersLink Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Checklista för säkerhetsgenomgång

  • Hur rutiner för taggar fungerar. (Tider för koder, uppställning av dörrar, borttappad tagg)
  • Vilka andra har access till lokalen under perioden (styrelsen, ev. samarbeten, sankt kors)
  • Brandsäkerhet (brandsläckare, brandfiltar, utrymningsvägar, heta arbeten, Utrymningsledare)
  • Ordningsregler & Säkerhetsregler
  • Vad gör vi på fixarpass
  • Statusgenomgång i lokalen.
  • Workshops, Bullerfria dagar och dagverksamhet med Sankt Kors.
  • Kommunikationskanaler. Kontaktperson vid akuta ärenden, Slack/Wiki/Fb/Calendar